Lai veiktu mērķtiecīgus dzīvnieku veselības kontroles pasākumus un novērstu Āfrikas cūku mēra (ĀCM) tālāku izplatīšanos, kā arī novērstu nevajadzīgus tirdzniecības traucējumus un izvairītos no trešo valstu nepamatotu šķēršļu noteikšanas tirdzniecībā, valdība otrdien, 19.aprīlī, pieņēma grozījumus ĀCM likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā.

Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumos Nr.83 „Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība” noteic, ka dzīvas cūkas, kuru izcelsmes novietne atrodas II vai III riska zonā*, var tikt nokautas attiecīgi II vai III riska zonas kautuvēs, ja tiek izpildīti konkrēti veselības nosacījumi. Šī prasība jāievēro, ja svaiga gaļa un cūku izcelsmes produkti tiek izplatīti ārpus II vai III riska zonas. Savukārt, ja svaiga cūkgaļa un cūku izcelsmes produkti netiek izplatīti ārpus II vai III riska zonas, nosacījums nav jāpilda.

Šāda atkāpe ir pieļauta, jo iegūtie produkti nerada slimības izplatīšanās risku un atvieglo administratīvo slogu atsevišķu novietņu uzraudzībā - dzīvnieki netiks izmeklēti pirms nokaušanas, tādējādi samazinot izdevumus par veterinārārsta darbu un laboratoriskajiem izmeklējumiem.

Noteikumi arī pārceļ Cēsu novadu un Sējas novadu no I riska zonas uz II riska zonu. 

Tāpat arī precizēti I, II un III riska zonas apgabali Igaunijā, Polijā un Lietuvā.

Noteikumi "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība"" stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un būs spēkā līdz 2016.gada 31.decembrim.

* Pēc cūku mēra uzliesmojuma Latvijā noteiktā karantīnas teritorija zonām:

III riska zona tiek noteikta pēc cūku mēra gadījumu konstatēšanas mājas cūku novietnēs un savvaļas cūku populācijā;

II riska zona tiek noteikta pēc cūku mēra gadījumu konstatēšanas tikai savvaļas cūku populācijā;

 

I riska zona tiek noteikta kā aizsardzības zona ap III vai II riska zonu.

Avots: www.zm.gov.lv