Balva piešķirta par vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu un pašiniciatīvu ietekmes uz vidi samazināšanā!

Apsveicam!

Vairāk par balvu: http://www.vvd.gov.lv/jaunumi/2015/12/vvd-zalas-izcilibas-balvas-sadalit...