Lauku atbalsta dienests izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākumos:

-"Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās";

-"Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē";

-"Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā".

Projektu iesniegumu pieņemšana pasākumos notiks no 2016.gada 4.janvāra līdz 2016.gada 4.februārim.

Vairāk informācijas pielikumā un LAD mājas lapā.