2014.gadā 23.decembrī pieņemtajos Ministru kabineta noteikumos Nr.829 “Īpašās prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs” (turpmāk – MK noteikumi Nr.829) noteiktas jaunas prasības lauksaimniekiem (operatoriem), kuru saimniecībās ir lauksaimniecības dzīvnieki.

  Informatīvais materāls par kūtsmēslu apsaimniekošanu

Atgādinām, ka šāda rakstura skaidrojoša informācija par Nitrātu direktīvas prasību ieviešanu ir ievietota ZM mājas lapā sadaļālauksaimniecība/vides aizsardzības prasības lauksaimnieciskai darbībai/aktualitātes