Eiropas Komisija nākusi klajā ar paziņojumu, ka 2016. gadā Eiropas ražotāji saņems atbalstu 111 miljonu eiro apmērā, kuru varēs izmantot, lai atrastu jaunus tirgus un veicinātu patēriņu ES un ārpus tās. Veicināšanas pasākumi ir svarīga daļa no Eiropas Komisijas piedāvāto lauksaimnieku atbalsta pasākumiem. Vairāk informācijas šī e-pasta pielikumā vai šeit: http://ec.europa.eu/latvia/news/2015/20151013_lv.htm