Ministru kabineta noteikumi Nr. 465 Rīgā 2015. gada 11. augustā (prot. Nr. 38 18. §)Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 401 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana""

 

https://www.vestnesis.lv/op/2015/166.2