18.augustā, apstiprināja grozījumus biodrošības noteikumos. Lai Latvijā saglabātu cūkkopību kā nozari un pēc iespējas novērstu Āfrikas cūku mēra izplatīšanās riskus, turpmāk biodrošības prasības būs stingrākas.

Šogad, sākoties karstajam vasaras laikam, mājas cūku novietnēs konstatēja trīs jaunus Āfrikas cūku mēra (ĀCM) uzliesmojumus. Analizējot situāciju, konstatēja, ka ganāmpulkā slimības ierosinātājs varēja nokļūt ar svaigu zāli, kas nopļauta mežmalā, kur pirms tam ir ciemojušās slimas mežacūkas. Citā novietnē slimības ierosinātāju aploka teritorijā pie mājas cūkām atnesuši putni, visticamāk, ar kritušu dzīvnieku mirstīgām atliekām. Diemžēl arī mājokļos turētiem cūku sugas dzīvniekiem ir risks saslimt ar ĀCM, ja šo dzīvnieku īpašnieki apmeklē cūku novietnes, dodas uz mežu vai savus mājas (istabas) dzīvniekus ved pastaigā ārpus mājokļa.

Ņemot to visu vērā, ir veikti grozījumi biodrošības prasībās, nosakot vienādas prasības visiem cūku sugas dzīvnieku īpašniekiem/turētājiem, tostarp arī aizliedzot cūku sugas dzīvniekus turēt iežogotās platībās ārā.

Tiek noteiktas prasības dzīvnieku īpašniekiem/turētājiem, kuri tur cūkas kā mājas (istabas) dzīvniekus. Dzīvnieku īpašniekiem/turētājiem turpmāk būs savi cūku sugas dzīvnieki jātur slēgtās telpās, novēršot klaiņojošo un savvaļas dzīvnieku piekļūšanu dzīvnieku turēšanas vietām. Būs aizliegts saviem mīluļiem izbarot pārtikas atkritumus un jebkura veida augu zaļbarību. Un pie ieejas un izejas mājoklī būs jānodrošina apavu dezinfekcija. Ņemot vērā, ka noteikumi prasības reglamentē, mājokļos turētiem cūku sugas dzīvniekiem nebūs jāizstrādā biodrošības pasākumu plāns.

Noteikumi "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumos Nr.291 "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām"" stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis"

Vairāk informācijas par noteikumiem – Ministru kabineta mājaslapā