No 2015.gada 14.augusta līdz 2015.gada 15.septembrim būs atvērta projektu iesniegšanas kārta apakšpasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai". Pirmās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā būs EUR 6 950 466. Pasākuma ietvaros ir atbalstāmi ilgtermiņa ieguldījumi un vispārējās izmaksas lopkopības nozarē. Plašāk par tiem ieguldījumiem, kas tie atbalstīti pirmajā kārtā, var lasīt LAD mājaslapā.

Plašāka informācija pievienota pielikumā.

 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/6-1-atbalsts-jaunajiem-lauksaimniekiem-uznemejdarbibas-uzsaksanai-223