Apstiprināts ĀCM mājas cūkām_Dubnas pag., Daugavpils nov.

  Karte ar karantīnas zonu


Atgādinu, ka aizliegts tirgot sivēnus personām kurām nav reģistrēts ganāmpulks.
Ja neesat pārliecināti par to ka sivēnu pircēja novietnē tiek ievērota biodrošība - NEPĀRDODIET!!!!
Jūs riskējiet ar savas saimniecības un biznesa bankrotu.
Ja kādā no piemājas kūtiņām 10 km rādiusā no Jūsu novietnes saslims cūkas ar ĀCM: Tiek noteikts 40 dienu LIEGUMS dzīvnieku un produkcijas pārvietošanai. Nekādas realizācijas!!!