Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus iesniegt savus pieteikumus dalībai projekta «Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem» pasākumā noteiktām personu grupām, lai veidotu valsts subsidētas darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem.

Pieņemot darbā NVA reģistrēto bezdarbnieku, darba devējs no aģentūras saņems finansiālu atbalstu - dotāciju darba algai 50% apmērā no bezdarbnieka ikmēneša darba algas, taču dotācija nevar pārsniegt valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru.

 

Sīkāka informācija pielikumā. 

http://apollo.tvnet.lv/zinas/nva-aicina-darba-devejus-pieteikties-subsideto-darbavietu-izveidei/693928