Zemkopības ministrija ir saņēmusi informāciju no Valsts zemes dienesta kolēģiem kadastrālo vērtību modelēšanas jautājumā. Lūdzu iepazīties ar lauksaimniecībā izmantojamās zemes bāzes vērtību (to vērtību, kādas būtu uz doto brīdi, ja aprēķini tiktu veikti pēc jaunā VZD koncepta, pret kuru ZM pirms gada kategoriski iebilda) un "piecu gadu vidējās cenas" salīdzinājumu.

P.S.Ņemot vērā, ka ZM interešu areālā ir visu lauku zemju kadastrālo vērtību pieauguma saprātīgo robežu noteikšana, ZM lūdza VZD veikt arī meža un kombinēto (mežs+LIZ) īpašumu bāzes vērtību izlases modelēšanu.

  Lauksaimniecībā izmantojamās zemes bāzes vērtības un „piecu gadu vidējās cenas” salīdzinājums

  Meža un kombinēto (mežs+LIZ) īpašumu bāzes vērtību izlases modelēšana