Par paroles (autorizētas lietošanas tiesību) piešķiršanu

Ar 2015. gada 1. jūniju LDC tiek ieviesta jauna kārtība autorizētās lietošanas tiesību piešķiršanai.

Slēdzot līgumu par Elektroniskās ziņojumu ievades sistēmas lietošanu, līgumā norādītajam Lietotājam parole tiks piešķirta automātiski. Tas nozīmē, ka iesniegums paroles piešķiršanai vairs nav jāraksta.

Atsevišķos gadījumos, ja Lietotājam jau ir parole, bet tā ir bloķēta, vai Lietotājs ir persona, kam piešķirta citas lomas parole (ne ganāmpulka īpašnieka vai pilnvarotās personas), iesniegums paroles piešķiršanai būs jāaizpilda no jauna; izdrukai skat. šeit: http://www.ldc.gov.lv/lv/veidlapas/veidlapu_paraugi/

Ievērībai! Līgumā norādītajam Lietotājam, kā arī ikvienai fiziskai personai, kura vēlas izmantot LDC e-pakalpojumus, obligāti jābūt e-pasta adresei, kas jāreģistrē LDC!

Parole tikai datu apskatei (neslēdzot līgumu par datu ievadi) tiek piešķirta iepriekšējā kārtībā.

Tālrunis uzziņām: 67095069 vai 22019664.