Ir noslēdzies cikls ar ZM konferencēm par aktualitātēm, jaunajiem nosacījumiem jaunajās programmās, tiešajiem maksājumiem, pārejas posma maksājumiem utt.

Pievienotajā linkā visi materiāli & prezentācijas.

http://laukutikls.lv/informativie-materiali-no-zemkopibas-ministrijas-konferencem-2015-gada