Zemkopības ministrija atsūtīja informācijai precizēto Ministru kabineta noteikumu projektu "Kārtība, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem", tā anotāciju un sagatavoto izziņu.

Noteikumu projekts šodien ir nosūtīts atkārtotai saskaņošanai Finanšu un Tieslietu ministrijai. Zemkopības ministrija noteikumu projektu plāno nosūtīt Valsts kancelejai 2015.gada 10.aprīļi.

 

  Ministru kabineta noteikumu projekta „Kārtība, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

  Izziņa par atzinumā sniegto iebildumu

  Kārtība, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem

  1.pielikums

  2.pielikums

  3.pielikums