Ir stājies spēkā Eiropas Komisijas 2014.gada 9.oktobra Īstenošanas lēmums Nr.2014/709/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs un ar ko atceļ Īstenošanas lēmumu 2014/178/ES (turpmāk – Lēmums 2014/709/ES).

  KARTE

Lēmumā 2014/709/ES ir noteikti būtiski atvieglojumi dzīvu cūku, cūkgaļas, cūkgaļas produktu, cūkgaļas izstrādājumu, kā arī cūkgaļu saturošu produktu apritei no Āfrikas cūku mēra riska zonām:

1) noteikti atviegloti nosacījumi dzīvu cūku pārvietošanai no III riska zonas, ja šajā zonā nav pietiekamas kapacitātes kautuves, kā arī noteikts, ka no šīm cūkām iegūtos produktus var izplatīt visā Latvijas teritorijā;

2) atļaut no II riska zonas uz citām Eiropas Savienības dalībvalstīm un trešajām valstīm izvest cūkgaļu un cūkgaļas produktus, ja to iegūšanas procesā veikta apstrāde, kas garantē pārtikas produktu drošību un nepieļauj slimības ierosinātāja tālāku izplatīšanu;

3) noteikti atviegloti nosacījumi cūkgaļas, cūkgaļas produktu, cūkgaļas izstrādājumu, kā arī cūkgaļu saturošu produktu izvešanai no III riska zonas.