LR ZM Tirgus un tiešā atbalsta departamenta prezentācija

  PVD Veterinārās uzraudzības departamenta prezentācija

  LR ZM LAD Valsts atbalsta plānošanas nodaļas prezentācija

  Atbalsts lauksaimniecības attīstībai 2014.gadā prezentācija