Par mums

Latvijas Cūku audzētāju asociācija (LCAA)

 

Kooperatīvā sabiedrība ”Latvijas Cūku audzētāju asociācija” (LCAA) ir dibināta 1999 gadā. Šobrīd organizācijā darbojas 60 biedri, kuri profesionāli nodarbojas ar cūkkopību un kuru ganāmpulkos atrodas 75% Latvijā audzēto cūku.

LCAA ir saimnieciska apvienība, kas pārstāv Latvijas cūku audzētājus un nodarbojas ar cūku audzēšanas nozares attīstību biedru intresēs.

Asociācija pārstāv cūkaudzētāju intereses valsts institūcijās, sabiedriskajās organizācijās Latvijā un Eiropā. Koordinē darbības cūku audzēšanā, ciltsdarba jomā, lopbarības un citu ražošanas resursu ieguvē, kopējā tirgus veidošanā.

Augstākā pārvaldes institūcija ir LCAA biedru kopsapulce, kura uz trim gadiem ievēl sabiedrības direktoru, revīzijas komisiju un padomi no sabiedrības biedru vidus. Padome   biedru kopsapulču starplaikos pilda pārstāvniecības funkcijas un kontrolē direktora darbību.