Publicēts: 13.09.2017

Tā kā ir konstatēti daži jauni Āfrikas cūku mēra (ĀCM) saslimšanas gadījumi mežacūkām Bauskas, Dobeles, Jelgavas un Talsu novadā, ir sagatavots grozījums ĀCM likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā, ko valdība otrdien, 12.septembrī, apstiprināja, mainot ĀCM riska zonu teritoriju* Latvijā. 

 

Pēc tam kad grozījumi noteikumos būs stājušies spēkā, I riska zonā Latvijā tiks iekļauta arī šāda teritorija: Auces novada Bēnes, Vecsaules, Vītiņu un Ukru pagasts un Rundāles novada Svitenes un Viesturu pagasts. No I riska zonas tiks izņemts Bauskas novada Īslīces pagasts, Dobeles novada Zebrenes, Naudītes, Auru, Krimūnu, Bērzes pagasts un Jaunbērzes pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P98, Jelgavas novada Glūdas, Svētes un Zaļenieku pagasts, Talsu novada Ģibuļu pagasts, Ventspils novada Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, un arī Bauska, Dobele un Talsi. 

 

Savukārt II riska zonā turpmāk ietilps arī Aglonas novada Kastuļinas, Grāveru un Šķeltovas pagasts, Auces novada Lielauces un Īles pagasts, Dobeles novada Bikstu, Zebrenes, Naudītes, Auru, Krimūnu, Bērzes un Jaunbērzes pagasts, Jelgavas novada Glūdas, Zaļenieku un Svētes pagasts, Rēzeknes novada Audriņu, Bērzgales, Čornajas, Dricānu, Gaigalavas, Griškānu, Ilzeskalna, Kantinieku, Kaunatas, Lendžu, Lūznavas, Maltas, Mākoņkalna, Nagļu, Ozolaines, Ozolmuižas, Rikavas, Nautrēnu, Sakstagala, Silmalas, Stoļerovas, Stružānu un Vērēmu pagasts un Feimaņu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa V577, un Pušas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V577 un V597, Rundāles novada Rundāles pagasts un Ventspils novada Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts. No II riska zonas tiks izņemts Bauskas novada Mežotnes, Codes, Dāviņu, Gailīšu, Brunavas, Ceraukstes un Vecsaules pagasts, Talsu novada Ķūļciema, Balgales, Vandzenes, Laucienes, Virbu, Strazdes, Lubes, Īves, Valdgales, Laidzes, Ārlavas, Lībagu, Abavas, Sabiles un Stendes pagasts, un arī Valdemārpils. 

 

Vienlaikus mainīta riska zonu teritorija Lietuvā un Polijā. 

 

Noteikumi "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība"" stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”

 

* Pēc cūku mēra uzliesmojuma Latvijā noteiktā karantīnas teritorija zonām:
III riska zona tiek noteikta pēc cūku mēra gadījumu konstatēšanas mājas cūku novietnēs un savvaļas cūku populācijā;
II riska zona tiek noteikta pēc cūku mēra gadījumu konstatēšanas tikai savvaļas cūku populācijā;
I riska zona tiek noteikta kā aizsardzības zona ap III vai II riska zonu. 

Vietne: www.zm.gov.lv