Publicēts: 29.07.2014

Karantīnas aizsardzības un uzraudzības teritorijā - Krāslavas novada Robežnieku, Indras, Piedrujas, Kalniešu, SkaistasKombuļu un daļa no Kaplavas pagasta; Krāslavas pagasts; Dagdas novada Šķaunes, Asūnes, Dagdas, Konstantinovas, Svariņu, Bērziņu, Ķepovas, Ezernieku, Andzeļu un daļa no Andrupenes pagasta, Dagdas pilsēta; Zilupes novada Pasienes pagasts un Ludzas novada Istras, Rundēnu pagasts

Karantīnas inficētā un riska teritorija (izņemot aizsardzības un uzraudzības zonas) - Daugavpils novada Ambeļu, Biķernieku, Demenes, Dubnas, Laucesas, Maļinovas, Naujenes, Salienas, Skrudalienas, Tabores, Vecsalienas un Višķu pagasts; Aglonas novads; Krāslavas pilsēta, Krāslavas novada Aulejas, Izvaltas, Ūdrīšu, Kuplavas pagasts un rietumu daļa no autoceļa Priedaine – Dvorišķi; Dagdas novada Andrupenes pagasts; Zilupes novada Lauderu un Zaļesjes pagasts, Zilupes pilsēta; Rēzeknes novada Kaunatas pagasts, Mākoņkalna pagasts un Pušas pagasts; Ludzas novada Brigu pagasts, Isnaudas pagasts, Nirzas pagasts, Ņukšu pagasts, Pildas pagasts un Rundēnu pagasts; Ciblas novads.