Publicēts: 19.09.2018

Valdība otrdien, 18. septembrī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos par Āfrikas cūku mēra (ĀCM) likvidēšanas un draudu novēršanas kārtību. Izmaiņas noteikumos sagatavotas, lai precizētu ĀCM riska zonas Latvijā. Tāpat izmaiņas paredz noteikt tikai tās ĀCM riska zonas, kas attiecas uz Latvijas teritoriju.

 

Latvijā ir konstatēti vairāki jauni mājas cūku un mežacūku saslimšanas gadījumi ar Āfrikas cūku mēri, tādēļ tiek grozīta ĀCM I, II un III riska zonu teritorija*. 

 

Turpmāk I riska zonā būs iekļauts Priekules novads, un arī Skrundas novada Rudbāržu pagastā I riska zona saglabāsies. 

 

Turpmāk II riska zona būs noteikta Vaiņodes novadā, Skrundas novada Nīkrāces pagastā un Skrundas pilsētā, un joprojām II riska zona saglabāsies arī Skrundas novada Skrundas un Raņķu pagastā. 

 

Saldus novadā II riska zona joprojām saglabāsies Šķēdes, Nīgrandes, Jaunauces, Rubas, Vadakstes un Pampāļu pagastā.

 

Savukārt III riska zona turpmāk būs Saldus novada Zaņas un Ezeres pagastā, un tā saglabāsies arī Saldus novada Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Saldus, Zirņu, Lutriņu un Jaunlutriņu pagastā. 

 

Izmaiņas noteikumos paredz svītrot 4. pielikumu “Āfrikas cūku mēra riska zonas Igaunijas Republikā, Lietuvas Republikā, Polijas Republikā, Čehijas Republikā, Ungārijas Republikā, Rumānijas Republikā un Itālijas Republikā”, jo pārtikas aprites uzraudzība, kontrole un noteikto nosacījumu ieviešana saistībā par ĀCM ir katras konkrētās ES dalībvalsts kompetence. 

 

Vairāk informācijas – noteikumos “Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumos Nr. 83 “Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība””, kas stāsies spēkā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

 

* Pēc cūku mēra uzliesmojuma Latvijā noteiktā karantīnas teritorija zonām:
III riska zona tiek noteikta pēc cūku mēra gadījumu konstatēšanas mājas cūku novietnēs un savvaļas cūku populācijā;
II riska zona tiek noteikta pēc cūku mēra gadījumu konstatēšanas tikai savvaļas cūku populācijā;
I riska zona tiek noteikta kā aizsardzības zona ap III vai II riska zonu. 

 

Avots: www.zm.gov.lv