Publicēts: 07.11.2017

Valdība otrdien, 7. novembrī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos par Āfrikas cūku mēra (ĀCM) likvidēšanas un draudu novēršanas kārtību. 

 

Grozījumi noteic, ka dzīvnieku pārvadāšanas transportlīdzekļi, kuri ierodas Eiropas Savienībā no Moldovas, turpmāk tiks pakļauti kontrolei, lai izvērtētu to mazgāšanas un dezinfekcijas efektivitāti. Nepieciešamības gadījumā tos atkārtoti mazgās un dezinficēs, un izsniegs sertifikātu par to, ka mazgāšana un dezinfekcija ir veikta atbilstoši.

 

Turpmāk būs aizliegts no II ĀCM riska zonas* izvest svaigu mežacūku gaļu. Ar šiem grozījumiem ir noteikta kārtība, kādā no III riska zonas tiks atļauts izvest nomedītus mežacūku ķermeņus, kuriem ir nenovilkta āda. Šos medījumus būs atļauts nosūtīt pārstrādei II riska zonā esošā medījumu apstrādes uzņēmumā, kurš atzīts šādu darbību veikšanai. Tādējādi būs iespējams samazināt mežacūku skaitu visā Latvijas teritorijā, kaut arī to svaigas gaļas patēriņš ir ierobežots. 

 

Grozījumi arī maina ĀCM riska zonu robežas. Turpmāk Aucē būs I riska zona, bet Dobelē – II riska zona. 

 

Savukārt Auces novada Vītiņu pagastā vairs nebūs I, bet gan III riska zona. Tāpat arī Saldus novada Jaunauces, Rubas un Vadakstes novadā turpmāk būs III riska zona. 

 

II riska zona tiek atcelta Priekuļu novada Veselavas pagastā un Priekuļu pagasta daļā, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa P28 un rietumiem no autoceļa A2, bet turpmāk III riska zona būs Priekuļu novada Liepas un Mārsnēnu pagastā un Priekuļu pagasta daļā, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa P28 un austrumiem no autoceļa P20.

 

Tāpat II riska zona tiek atcelta Raunas novada Raunas pagasta daļā, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa A2, bet III riska zona ieviesta arī Raunas pagasta daļā, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa A2. 

 

Noteikumi "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība"" stāsies spēkā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”

 

* Pēc cūku mēra uzliesmojuma Latvijā noteiktā karantīnas teritorija zonām:

  • III riska zona tiek noteikta pēc cūku mēra gadījumu konstatēšanas mājas cūku novietnēs un savvaļas cūku populācijā;
  • II riska zona tiek noteikta pēc cūku mēra gadījumu konstatēšanas tikai savvaļas cūku populācijā;
  • I riska zona tiek noteikta kā aizsardzības zona ap III vai II riska zonu. 

Avots: zm.gov.lv