Publicēts: 10.07.2017

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2017/1196 (2017. gada 3. jūlijs), ar ko groza Īstenošanas lēmumu 2014/709/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs.

 

  KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS