Publicēts: 03.11.2016

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre Dace Lucaua un veterinārie eksperti ceturtdien un piektdien, 27. un 28.oktobrī, Varšavā (Polijā) tikās ar ES Veselības un pārtikas drošības komisāru Vīteni Andrjukaiti (Vytenis Andriukaitis), vairāku ES valstu lauksaimniecības ministriem un veterināro dienestu vadītājiem, lai apspriestu Āfrikas cūku mēra (ĀCM) ierobežošanas jautājumus.

Ceturtdien, 27.oktobrī, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Polijas lauksaimniecības ministri un veterinārie eksperti ar ES Veselības un pārtikas drošības komisāru un Eiropas Komisijas (EK) pārstāvjiem pārrunāja situāciju slimības skartajās valstīs. EK pozitīvi vērtē Latvijas priekšlikumu par atvieglojumiem cūku pārvietošanai starp novietnēm ar augstu biodrošības prasību līmeni ĀCM ierobežojumu zonās. Tas atvieglotu Latvijas cūkgaļas tirdzniecību gan Latvijas teritorijā, gan kopējā ES tirgū.

Piektdien, 28.oktobrī, gan komisārs Vītenis Andrjukaitis un EK pārstāvji, gan Baltijas valstu un Polijas, kā arī, Somijas, Rumānijas, Slovākijas un Ungārijas veterinārās jomas vadītāji ĀCM ierobežošanas nepieciešamību pārrunāja arī ar Krievijas, Moldovas un Ukrainas lauksaimniecības nozares amatpersonām.

Tikšanās laikā katras valsts amatpersona iepazīstināja pārējo valstu ekspertus ar aktuālo ĀCM situāciju savā valstī un zinātnieku sniegtajām rekomendācijām. Tika pārrunāta tālākās rīcības stratēģija ES Austrumu daļā, kas pašlaik ir slimības visskartākā ES zona. Secinājumus par situāciju sniedza Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (European Food Safety Authority, EFSA) pētnieki. Eksperti sprieda par finanšu perspektīvu slimības ierobežošanas pasākumiem un tālākajām nepieciešamajām darbībām, lai ĀCM izplatību iespējami apturētu.

Tikšanās dalībnieki vienojās par kopējiem nākotnes soļiem, ierobežojot ĀCM izplatību un īpaši uzsverot starptautiskās sadarbības elementus ne tikai ES dalībvalstu starpā, bet arī ar trešajām valstīm. Kā viens no diskusiju jautājumiem bija mežacūku populācijas uzraudzība un kontrole (skaita ierobežošana) slimības skartajā un brīvajā zonās, attiecīgi secinot, ka inficētajā zonā ne vienmēr vēlamo rezultātu sniedz medību intensitātes palielināšana. Tomēr šo pieeju var izmantot vīrusa neskartajā teritorijā.

Biodrošība ir kā stūrakmens, pamatelements vīrusa izplatības ierobežošanai cūku populācijā, un lielāks uzsvars jāvelta biodrošības pasākumu ievērošanai piemājas saimniecībās.

Delegācijas vienojās arī par zinātnieku pastiprinātu iesaisti, pētot jaunus instrumentus ĀCM ierobežošanai, piemēram, vakcīnu izstrādi vai infekcijas izplatības ceļu izpēti savvaļā.

 

AVOTS: ZM Nozares portāls.