Publicēts: 15.02.2016

 

2016. gada 05. februārī stājas spēkā  Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumos Nr. 83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība"

http://likumi.lv/ta/id/280036-grozijumi-ministru-kabineta-2004-gada-17-februara-noteikumos-nr-83-afrikas-cuku-mera-likvidesanas-un-draudu-noversanas-kartiba-