Publicēts: 23.12.2015

Pielikumā ir pēdējā aktuālā karte un 1.decembrī nobalsotās zonas ar teritorijām.

  ĀCM zonas

  ĀCM karte