Publicēts: 25.08.2015

 

Edvīna Oļševska, Dr.med.vet. Veterinārās uzraudzības departamenta direktora vietnieka prezentācija par ĀCM

  Āfrikas cūku mēris Latvijā – esošā situācija, riski un profilakse