Publicēts: 30.07.2015

Sakarā ar  apstiprināto ĀCM gadījumu meža cūkai Viļakas novada Vecumu pagastā, esam izdevuši rīkojumu (zemāk pielikumā) par jaunu inficēto teritoriju. Paralēli informējām EK par šo gadījumu, jo tas konstatēts ĀCM riska 1. Zonā (Part I).

Šī jaunā inficētā teritorija (arī rīkojums) būs spēkā līdz brīdim, kad EK lēmumā 709/2014 tiks iekļauta jauna 2.zona (Part II).

Pielikumā pievienota arī šobrīd aktuāla karte, kur melnā krāsā redzamie punkti apzīmē reģistrētos meža cūku saslimšanas gadījumus š.g. jūlijā.

  Rīkojums

  Karte