Publicēts: 22.07.2015

 

Aktuālā ĀCM izplatības un noteikto ierobežojumu karte. EK minēto karti regulāri atjauno.

 

 

http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/african_swine_fever/docs/poland_lithuania_asf_regionalization_en.pdf