Publicēts: 07.07.2014

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) aicina Āfrikas cūku mēra (ĀCM) un Klasiskā cūku mēra (KCM) karantīnas teritorijā iedzīvotājus, viesus, cūku turētājus un medniekus ievērot ieteikumus, kas ierobežo slimības tālāku izplatību.

ĀCM un KCM ir ļoti lipīgas infekcijas slimības, ar kurām slimo gan meža, gan mājas cūkas. Galvenais slimības izplatītājs ir slimās cūkas, un cūkas, kuras nēsā vīrusu, izdalot vīrusu ar urīnu, fekālijām u.c.

Slimības izplatās kontakta ceļā, cūkām saskaroties ar aptraipītu barību, piesārņotu ūdeni, cūkgaļu un to saturošiem produktiem, dzīvnieku kopšanas inventāru, autotransportu, dzīvnieku kopēju apģērbu un inventāru.

Slimības nav bīstama cilvēkiem un citu sugu dzīvniekiem, tomēr tiem ir svarīga loma slimību pārnešanā.

Vīrusi ir izturīgi apkārtējā vidē. Tāpēc gan mājas cūku turētājus, gan ikvienu attiecīgajā teritorijā esošo iedzīvotāju aicinām ievērot PVD ieteikumus.

Mājas cūku turētājiem

PVD aicina mājas cūku turētājus - reģistrējiet dzīvniekus Lauksaimniecības datu centra (LDC) datu bāzē, kas būtiski atvieglo slimības izplatības uzraudzību un kompensācijas saņemšanu slimības uzliesmojuma gadījumā.

Ikdienā sekojiet līdzi cūku veselības stāvoklim un nekavējoties informējiet veterinārārstu, ja cūkas izskatās neveselas vai ir nobeigušās.

Aizliegts veikt dzīvu cūku kustību un pārvietošanu. Cūkas apdraudētajā teritorijā ir atļauts kaut tikai pašpatēriņam, par kaušanu informējot veterinārārstu. Iegūto gaļu aizliegts izvest ārpus saimniecības.

Cūkas turiet iekštelpās, nepieļaujiet to kontaktu ar mežacūkām un citiem savvaļas dzīvniekiem.

Cūkām neizbarojiet nomedīto mežacūku gaļas atliekas, nokauto mājas cūku kaušanas blakusproduktus un virtuves atkritumus.

Cūku novietnē neielaidiet nepiederošas personas.

Dodoties barot un kopt cūkas neizmantojiet apģērbu un apavus, kas valkāti medībās, sēņojot vai ogojot.

Pie ieejas novietnēs izvietojiet un lietojiet dezinfekcijas paklājus, mazgājiet un dezinficējiet rokas un apģērbu.

Regulāri veiciet deratizāciju.

Pakaišiem lietojiet materiālu, kas nevar nonākt vai nav bijis saskarē ar meža cūkām.

Nepieļaujiet mīļdzīvnieku (suņu, kaķu) iekļūšanu kūtī.

Neizmetiet mežā nobeigušos mājdzīvniekus.

Ikvienam, kurš atrodas karantīnas teritorijā

Nepērciet gaļu un gaļas produktus nereģistrētās tirdzniecības vietās, kā arī neiegādājieties nelegālas izcelsmes mājas un meža cūkas gaļu.

Viesojoties saimniecībā, kur tiek turētas mājas cūkas, neejiet pie tām kūtī.

Pamatojoties uz noteikto aizliegumu cūkgaļas un cūku izcelsmes produktu izvešanai no slimības karantīnas zonas, PVD iesaka ārpus šīs teritorijas nevest arī citas izcelsmes gaļu, ja vien nav iespējams pierādīt gaļas izcelsmi (tā ir oriģinālajā iepakojumā, ir saglabāts un pievienots pirkuma čeks).

Lai gan nav ierobežojumu ievest gaļas produktus karantīnas teritorijā, PVD aicina padomāt par to, kā pierādīsiet gaļas vai gaļas produktu izcelsmi. Tai vajadzētu būt oriģinālajā iepakojumā, ar saglabātu un pievienotu pirkuma čeku.

Pēc sēņošanas, ogošanas vai pastaigas pa mežu notīriet un nomainiet apavus un apģērbu, jo, lai arī cilvēks tiešā kontaktā nesaskaras ar inficētu meža cūku, tas var saskarties ar inficētu meža cūku izdalījumiem.

Par atrastu nobeigušos mežacūku nekavējoties ziņojiet PVD vai veterinārārstam.

Neļaujiet, lai Jūsu mīļdzīvnieks – suns vai kaķis - iekļūst cūku novietnē.

Ja nokļūšana uz un no meža ir bijusi ar velosipēdu vai automašīnu, atgriežoties mājās noskalojiet velosipēda vai automašīnas riteņus vismaz ar ūdeni.

Medniekiem

Mednieki no citiem Latvijas reģioniem tiek aicināti nedoties medībās uz ārkārtējās situācijas izsludināto teritoriju, lai neradītu risku, ka vīrusa tālākai izplatībai, tam nokļūstot uz mednieka apģērba un apaviem, ar kuriem var pārnest slimības ierosinātāju.

Aicinām medību laikā neizmantot medību suņus, lai neveicinātu meža cūku kustību.

Ja meža cūka tiek nomedīta vai atrasta ĀCM karantīnas teritorijā, medniekam obligāti jāsazinās ar PVD vai veterinārārstu, kurš ņem laboratoriskos paraugus izmeklēšanai. Tālākos norādījumus par vēlamo rīcību sniegs PVD speciālists vai veterinārārsts.

Mednieki:
• neatstājiet mežā medījumu blakusproduktus (iekšējos orgānus un ādas),
• mazgājiet un dezinficējiet medību aprīkojumu, apavus, apģērbu un autotransportu,
• neizbarojiet medījumu blakusproduktus un atliekas mājdzīvniekiem,
• neveiciet medījumu pirmapstrādi un uzglabāšanu lauksaimniecības dzīvnieku novietnēs,
• lietojiet pārtikā tikai termiski apstrādātu meža cūkas gaļu!

Pārējā Latvijas teritorijā ierobežojumu uz meža cūku medībām nav.

_______________________________________________________________________

*ĀCM un KCM karantīnas teritorija – Krāslavas novada Robežnieku, Indras, Piedrujas, Kalniešu, Skaistas un Kaplavas pagasts; Dagdas novada Asūnes, Dagdas, Konstantinovas, Svariņu, Bērziņu, Ķepovas, Ezernieku, Andzeļu un daļa no Andrupenes pagasta, Dagdas pilsēta.

Avots: Pārtikas un Veterinārais dienests